Algemene gebruiksvoorwaarden

Wettelijke vermeldingen

De website 'https://www.gymlib.com' en alle GYMLIB-apps voor smartphone en tablet zijn een publicatie van:

GYMLIB SAS
Vereenvoudigde aandelenvennootschap ('société par actions simplifiées') naar Frans recht met een kapitaal van € 28.036,00
Maatschappelijke zetel: Boulevard Victor Hugo 31, 92 200 Neuilly-sur-Seine
Werkelijke zetel: Rue de la Roquette 156, 75011 Paris
RCS NANTERRE 794 597 864
Intracommunautair btw-nummer: FR77794597864
Publicatieverantwoordelijke: Dhr. Mohamed Tazi
Telefoon: +33 1 75 85 96 86
Email : help@gymlib.com 
De website https://www.gymlib.com wordt beheerd door:
AMAZON WEB SERVICE

Klantendienst België:
Telefoon: +32 2 588 25 85
E-mail : help.belgium@gymlib.com